Registratie HFC Plein’40-’45

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus

Door het verstrekken van de contactgegevens geeft debezoeker toestemming voor uitsluitend het delen van decontactgegevens met de GGD op hun verzoek voor bron- encontactonderzoek. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.